دانشگاه علوم پزشکی ،افتتاح ساختمان جدید، مرکز جامع خدمات سلامت، رشت Archives - صفیر گیلان
افتتاح ساختمان جدید مرکز جامع خدمات سلامت شماره ۱۱ رشت 21 بهمن 1402
با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛

افتتاح ساختمان جدید مرکز جامع خدمات سلامت شماره ۱۱ رشت

صفیر گیلان/ساختمان جدید مرکز جامع خدمات سلامت شماره ۱۱ رشت در ملکی که از سوی بانو خیر نوروز تفرشی وقف شده بود، افتتاح شد.