دانشگاه علوم پزشکی گیلان،اورژانس،ارتش،بیمارستانهای صحرایی ارتش ،بیمارستان صحرایی Archives - صفیر گیلان
بازدید مسوولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از  روند بیمارستانهای صحرایی ارتش در گیلان 29 مرداد 1400
در مراکز آموزشی و درمانی پورسینا و رازی رشت

بازدید مسوولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از روند بیمارستانهای صحرایی ارتش در گیلان

صفیر گیلان؛ صبح امروز رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان بهمراه نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، معاونین و مدیران ستادی دانشگاه، روند پیشرفت فیزیکی بیمارستانهای صحرایی در رشت را مورد ارزیابی قرار دادند.