دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بیمارستان،رئیس دانشگاه،شبکه های بهداشت و درمان Archives - صفیر گیلان
برگزاری وبینار هیئت‌رئیسه دانشگاه با مدیران شبکه های بهداشت و درمان و روسای بیمارستانها 21 شهریور 1401
در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

برگزاری وبینار هیئت‌رئیسه دانشگاه با مدیران شبکه های بهداشت و درمان و روسای بیمارستانها

جلسه هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حضور وبیناری مدیران شبکه‌های بهداشت و درمان استان و روسای بیمارستان‌های تابعه دانشگاه در سالن اجلاس ریاست، برگزار شد.