دانشگاه پیام نور فومن، یدک، جوانان،دانشجویان،کلنگ زنی،فرماندار فومن،دکتر صادقی،ریاست دانشگاه پیام نور فومن،حجت الاسلام افتخاری،فومن Archives - صفیر گیلان
دانشجویان دانشگاه پیام نور فومن بی صدا فریاد می زنند/ زیبنده نیست دانشگاه پیام نور در چنین فضایی به کار خود ادامه دهد /مسئولان درجه اول شهرستان فریاد بی صدای دانشجویان پیام نور را بشنوند/ عمل نکردن مسئولان شهرستان در دادن فضایی جدید به این دانشگاه آزار دهنده است/ با همدلی و همراهی  فرماندار و نماینده دانشگاه پیام نور به مکان و فضای دیگری که در شان و منزلت دانشجویان است انتقال داده شود 23 خرداد 1396

دانشجویان دانشگاه پیام نور فومن بی صدا فریاد می زنند/ زیبنده نیست دانشگاه پیام نور در چنین فضایی به کار خود ادامه دهد /مسئولان درجه اول شهرستان فریاد بی صدای دانشجویان پیام نور را بشنوند/ عمل نکردن مسئولان شهرستان در دادن فضایی جدید به این دانشگاه آزار دهنده است/ با همدلی و همراهی فرماندار و نماینده دانشگاه پیام نور به مکان و فضای دیگری که در شان و منزلت دانشجویان است انتقال داده شود

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان ،دانشجویان دانشگاه پیام نور فومن بی صدا فریاد می زنند/ زیبنده نیست دانشگاه پیام نور در چنین فضایی به کار خود ادامه دهد /مسئولان درجه اول شهرستان فریاد بی صدای دانشجویان پیام نور را بشنوند/ عمل نکردن مسئولان شهرستان در دادن فضایی جدید به این دانشگاه آزار دهنده است/ با […]