درختان سایه انداز، بیژن لطفی،کانال آب بر فومنات،درختان تزیینی، شهر احمد سر گوراب ،رئیس شورای شهر احمد سر  گوراب،نسیم رودها، Archives - صفیر گیلان
درختان سایه انداز تزیینی و زیبا با نسیم رودهای شهر احمد سر گوراب پتانسیلی برای افزایش ماندگاری مسافران است 12 تیر 1402
رئیس شورای شهر احمد سر گوراب شفت خبر داد؛

درختان سایه انداز تزیینی و زیبا با نسیم رودهای شهر احمد سر گوراب پتانسیلی برای افزایش ماندگاری مسافران است

به درختان زیبا و تزیینی کاشته شده در پارک بزرگ شهر و خیابان ورودی و حاشیه رودخانه (کانال آب بر فومنات) شهر اشاره و گفت:کاشت درختچه نگاه ما بوده تا طی ۵ سال دیگر با توجه به اینکه در محور دو امامزاده بزرگ شهرستان یعنی امامزاده ابراهیم و امامزاده اسحاق  هستیم مسافران هم از این درختان لذت ببرند و هم در سایه سار درختان ساعتی استراحت کنند.