دشمن ، جنگ فیک نیوز‌ها ، ملت ایران،سردار شریف،یادپاره شهدای شفت Archives - صفیر گیلان
رو شدن عجز و ناتوانی دشمن با جنگ فیک نیوز‌ها علیه ملت ایران 26 آذر 1402
سردار شریف در یادواره شهدای شهرستان شفت ،

رو شدن عجز و ناتوانی دشمن با جنگ فیک نیوز‌ها علیه ملت ایران

شریف، هجمه های رسانه‌ای در فضای مجازی را ترفندهای رسانه‌ای و غیر واقعی دانست و گفت: با عیان شدن جنگ فیک نیوز‌ها علیه ملت ایران که همه میدانند پشت آن‌ها فردی وجود ندارد، عجز و ناتوانی دشمن رو شده است