دفاع مقدس، برق گیلان، شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان، « بهمن داراب زاده» Archives - صفیر گیلان
مهمترین بعد دفاع مقدس، روح معنوی آن است 03 مهر 1400
مدیر عامل برق گیلان در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس:

مهمترین بعد دفاع مقدس، روح معنوی آن است

دفاع مقدس باید به عنوان یک مکتب در نظر گرفته شود تا بتوان زوایای مختلف آن را تمام و کمال مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.