دهیاران ،شهرستان شفت، کلاهی برای زندگی،مدارس،رئیس پلیس فرهنگ ترافیک راهور استان گیلان،تروما ،همایش پیشگیری از تروما، Archives - صفیر گیلان
با آموزش فرهنگ ترافیک و افزایش سطح آگاهی از رفتارهای خطرزا دانش آموزان را واکسینه کنیم/ به هیچ وجه به نوجوانان فاقد گواهینامه حتی برای یک لحظه اتومبیل ندهید 30 بهمن 1397

با آموزش فرهنگ ترافیک و افزایش سطح آگاهی از رفتارهای خطرزا دانش آموزان را واکسینه کنیم/ به هیچ وجه به نوجوانان فاقد گواهینامه حتی برای یک لحظه اتومبیل ندهید

اختصاصی/صفیر گیلان،رئیس پلیس فرهنگ ترافیک راهور استان گیلان درهمایش پیشگیری از تروما با محوریت حوادث جاده ای و غرق شدگی در شفت با بیان اینکه بهترین آموزش از خانواده و به ویژه توسط پدر و مادر می تواند اثر گذار باشد گفت: تا کی ما باید به علت کمک کاری ها و نداشتن زیر ساخت و […]