دوازدهم مهر ،اخبار اوقاف،خیرین،قرار دوازدهم،مدیر کل اوقاف گیلان،بسته تحصیلی، بقعه سید محمد کیا لنگرود Archives - صفیر گیلان
دوازدهم مهر با عطر مهدوی روزی خاطره‌انگیز برای دانش‌آموزان گیلانی/توزیع ۱۶۰۰ بسته مهر تحصیلی در سال ۱۴۰۲ 12 مهر 1402
مدیر کل اوقاف گیلان در بقعه سید محمد کیا لنگرود ؛

دوازدهم مهر با عطر مهدوی روزی خاطره‌انگیز برای دانش‌آموزان گیلانی/توزیع ۱۶۰۰ بسته مهر تحصیلی در سال ۱۴۰۲

مدیر کل اوقاف گیلان در بقعه سید محمد کیا لنگرود گفت؛توزیع ۱۶۰۰ بسته مهر تحصیلی در سال ۱۴۰۲امروز دوازدهم مهر با عطر مهدوی روزی خاطره‌انگیز برای دانش‌آموزان گیلانی را بر جای گذاشت.