دوره آموزشی،رشت ،جبهه فرهنگی، تربیتی ملی «طلیعه» ،مجمع تربیتی فتح‌الفتوح بنیاد خاتم الاوصیا(ص) Archives - صفیر گیلان
دوره آموزشی تربیتی ملی «طلیعه» در رشت برگزار شد 22 آذر 1400
با حضور ۱۵۰ فعال فرهنگی تربیتی استان گیلان

دوره آموزشی تربیتی ملی «طلیعه» در رشت برگزار شد

صفیر گیلان؛دوره آموزشی تربیتی «طلیعه» با حضور ۵۰ مجموعه تربیتی و ۱۵۰ فعال فرهنگی تربیتی استان گیلان با هدف آشنایی با ارکان و شیوه‌ اجرای فعالیت‌های تربیت محور در رشت برگزار شد.