دکتر آبتین حیدرزاده، واکسینه ، گروه های سنی،کووید ۱۹ Archives - صفیر گیلان
به زودی گروه های سنی زیر ۶۵ سال واکسینه می شوند 05 تیر 1400
دکتر آبتین حیدرزاده خبر داد،

به زودی گروه های سنی زیر ۶۵ سال واکسینه می شوند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان خواستار همکاری بیشتر فرمانداری ها در سطح شهرستان ها برای تداوم واکسیناسیون کووید ۱۹ شد و گفت: به زودی گروه های سنی زیر ۶۵ سال واکسینه می شوند.