دکتر آبتین حیدرزاده- طرح شهید حاج قاسم سلیمانی - دانشگاه علوم پزشکی گیلان Archives - صفیر گیلان
اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی صحنه وفاق و همدلی ایران اسلامی برای تحقق اهداف سلامت 16 دی 1399

اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی صحنه وفاق و همدلی ایران اسلامی برای تحقق اهداف سلامت

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در وبینار صبحگاهی بررسی روند اجرایی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی، اجرای این طرح را صحنه وفاق و همدلی برای رسیدن به اهداف سلامت در کشور و استان معرفی کرد.