دکتر ابراهیمی،مرکز درمانی تامین اجتماعی فومن،درجه یک،متخصص اطفال ،،پزشکان متخصص،مرکز درمانی تامین اجتماعی فومن،سازمان تامین اجتماعی گیلان،شبانه روزی، Archives - صفیر گیلان
ارتقاء مرکز درمانی تامین اجتماعی فومن به درجه یک با حضور پزشکان متخصص /درمانگاه تامین اجتماعی فومن شبانه روزی می شود 13 خرداد 1400
دکتر ابراهیمی رئیس مرکز درمانی تامین اجتماعی فومن خبر داد،

ارتقاء مرکز درمانی تامین اجتماعی فومن به درجه یک با حضور پزشکان متخصص /درمانگاه تامین اجتماعی فومن شبانه روزی می شود

دکتر ابراهیمی رئیس جدید مرکز درمانی تامین اجتماعی فومن، گفت:به زودی درمانگاه تامین اجتماعی فومن با افزایش وسعت و تخصصی تر شدن کادر درمان به یک درمانگاه شبانه روزی درجه یک ارتقاء پیدا خواهد نمود.