دکتر محمدتقی آشوبی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان Archives - صفیر گیلان
دور دوم اعتباربخشی موسسه‌ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان افتتاح شد 21 آبان 1402
با حضور تیم ارزیابان اعتباربخشی وزارت بهداشت؛

دور دوم اعتباربخشی موسسه‌ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان افتتاح شد

دور دوم اعتباربخشی موسسه‌ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حضور تیم ارزیابان اعتباربخشی وزارت بهداشت، افتتاح شد.