رئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی فومن،جولان، کارگران و کارفرمایان، خط مقدم،اخبار فومن، جنگ اقتصادی، ایجاد اشتغال Archives - صفیر گیلان
جولان کارگران و کارفرمایان در خط مقدم جنگ اقتصادی/تحقق ایجاد اشتغال ۱۶۱۴ نفر در فومن 11 اردیبهشت 1403
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان فومن دربزرگداشت روز کارگر درنئوپان فومنات ؛

جولان کارگران و کارفرمایان در خط مقدم جنگ اقتصادی/تحقق ایجاد اشتغال ۱۶۱۴ نفر در فومن

رئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان فومن با بیان اینکه امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم گفت:این کارگران و کارفرمایان هستند که در خط مقدم این جبهه جولان می دهند و قهرمانانه مقابله می کنند.