رئیس حوزه هنری گیلان، هویت دینی و ملی گیلان ،فرهنگ کاذب غربی،رسول منفرد،اجلاسیه پیر غلامان حسینی Archives - صفیر گیلان
هویت دینی و ملی گیلان با فرهنگ‌های کاذب غربی پُر نشود 11 مهر 1402
رئیس حوزه هنری گیلان،

هویت دینی و ملی گیلان با فرهنگ‌های کاذب غربی پُر نشود

منفرد با بیان اینکه گیلان در یک سال اخیر تحت هجوم مضاعف بیگانگان قرار گرفته است، گفت: اگر جای معرفی هویت دینی و ملی گیلان خالی بماند با فرهنگ‌های کاذب غربی پُر خواهد شد.