رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ،معضل پسماند،زباله سراوان،سراوان گیلان،علی سلاجقه،محیط زیست Archives - صفیر گیلان
حل معضل سراوان حل معضل پسماند کشور است/محیط زیست مرز شهری و روستایی ندارد 20 بهمن 1401
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد؛

حل معضل سراوان حل معضل پسماند کشور است/محیط زیست مرز شهری و روستایی ندارد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر لزوم رفع معضل پسماند سراوان، اضافه کرد: تمام توان خود را برای رفع معضل سراوان گذاشتیم و حرف اول را در سطح ملی می زند، زیرا اگر سراوان حل شود، معضل پسماند در کشور نیز حل خواهد شد. همچنین دولت توجه ویژه ای به رفع آلودگی زرجوب و گوهررود دارد.