رئیس شورای شهر رشت،کیفیت آسفالت رشت ،شهرداری رشت ، وضعیت نامناسب، آسفالت Archives - صفیر گیلان
شهرداری رشت در خصوص وضعیت نامناسب آسفالت اقدام مقتضی را انجام دهد/کیفیت رنگ آمیزی جداول نامطلوب است 20 اسفند 1402
رئیس شورای اسلامي شهر رشت،

شهرداری رشت در خصوص وضعیت نامناسب آسفالت اقدام مقتضی را انجام دهد/کیفیت رنگ آمیزی جداول نامطلوب است

صفیر گیلان/رئیس شورای شهر رشت گفت: کیفیت آسفالت رشت نامطلوب است و انتظار داریم شهرداری رشت در خصوص وضعیت نامناسب آسفالت اقدامات مقتضی را انجام دهد