راهپیمایی، چراغی فرماندار،امام جمعه شهرستان شفت،روز جهانی قدس،راهپیمایی روز جهانی قدس،شفت چراغی فرماندار،امام جمعه شهرستان شفت،روز جهانی قدس،راهپیمایی روز جهانی قدس،شفت Archives - صفیر گیلان
راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستان شفت برگزار نمیشود 16 اردیبهشت 1400
فرماندار شهرستان شفت:

راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستان شفت برگزار نمیشود

فرماندار شهرستان شفت با اشاره به این نکته که به دلیل ویروس کرونا، راهپیمایی روز جهانی قدس برگزار نمیشود، گفت: راهپیمایی روز جهانی قدس در شفت برگزار نمیشود