رسبان،دکتر فاضلی،سیاسی، رسبان،بانوان رسانه ای گیلان، رسبان،کلنیک رسانه، فرهنگ و هنر،دولت،مدیر کل ارشاد اسلامی گیلان، فرهنگ Archives - صفیر گیلان
بانوان رسانه ای رسبان دغدغه های مبارکی دارند/رسبان ،رساندن صدای اندیشه وتفکرات روشن بانوان رسانه ای گیلان 30 اردیبهشت 1400
دکتر فاضلی مدیر کل فرهنگ و ارشاد گیلان:

بانوان رسانه ای رسبان دغدغه های مبارکی دارند/رسبان ،رساندن صدای اندیشه وتفکرات روشن بانوان رسانه ای گیلان

صفیر گیلان،دکتر فاضلی با اشاره به اینکه کسی که قلم می زند اندیشه وتفکرات روشنی دارد افزود:رسانه ها به عنوان بیان کننده فکر رسا هستند که میتوانند گفتمان سازی کنند و اگردر چنین مواقعی گفتمان شناخته نشود تهدیدات آن بیشتر از فرصت ها خواهد شد.