رودبار-سازمان صمت گیلان-صنایع گیلان-کارخانه کفش و چرم گنجه رودبار-کفش ملی Archives - صفیر گیلان
فروش تجهیزات و خطوط تولید کارخانه کفش و چرم گنجه رودبار برای پرداخت بدهی! 06 آبان 1399

فروش تجهیزات و خطوط تولید کارخانه کفش و چرم گنجه رودبار برای پرداخت بدهی!

سازمان صمت گیلان اعلام کرد: در حال حاضر هیچ دستگاه و تجهیزاتی برای خط تولید در کارخانه کفش و چرم گنجه رودبار نیست تا چرخ این کارخانه بچرخد.