زائر،زیارت ،گم شده،چشمان زائر ،زلیخا صفری راسته کناری،خانه کعبه،جشنواره ابوذر Archives - صفیر گیلان
چشمان زائر به زیارت خشک شد 22 دی 1400
به تو از دور سلام،

چشمان زائر به زیارت خشک شد

صفیر گیلان؛از جمله مناسک دینى مسلمانان، از زمان بناى خانه کعبه، زیارت است. ازآنجاکه اسلام مکتبى جامع و واقع گرا بوده و به همه جوانب نیازهاى انسان، اعم از دنیایى و آخرتى، جسمى و روحى، عقلى و فکرى، احساسى و عاطفى، فردى و اجتماعى توجه کرده است، برخى از اندیشمندان بر این باورند که زیارت تأثیر انکارناپذیرى بر سلامت روح و جسم زائر دارد.