زخمهای اجتماعی ،زخمهای اجتماعی ،معلولان،بهزیستی استان گیلان،دکتر زهرا آلیانی،فقر و محرومیت،مرکز  توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی معلولان فومنات،آسایشگاه فومنات،قصه پرغصه کودکان،اعتیاد،طلاق،کودکان Archives - صفیر گیلان
قصه پرغصه کودکان مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی فومنات/ زخمهای اجتماعی داستانی فراتر از زخم فقر و محرومیت 17 خرداد 1402
کودکان معلولی که خانواده هایشان آن ها را فراموش نکردند یا کردند؟!

قصه پرغصه کودکان مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی فومنات/ زخمهای اجتماعی داستانی فراتر از زخم فقر و محرومیت

اینجا و در مرکز توانبخشیی و مراقبتی شبانه روزی معلولان زیر ۱۴ سال  «فومنات»  با ورودم به مجموعه زخم هایی را دیدیم که نه با بتادین و نه با کنترل و درمان زخم ها و نه با  پانسمان های پیشرفته جدید و یا بهتر است بگویم بخیه  قابل مداوا نیست اینجا زخم حاصل آسیب اجتماعی که مهمترین آن طلاق و مواد مخدر است خودنمایی می کند