زندان، اعتیاد،معتادان،سلامت، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان،مبارزه با مواد مخدر گیلان Archives - صفیر گیلان
پیشگیری از اعتیاد نیازمند سواد سلامت است/ارتکاب جرم معتادان در سایه وضعیت اقتصادی 15 تیر 1400
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان:

پیشگیری از اعتیاد نیازمند سواد سلامت است/ارتکاب جرم معتادان در سایه وضعیت اقتصادی

صفیر گیلان؛همزمان با سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان طی گفتگویی به مهمترین اهداف این شورا در راستای پیشگیری بر اعتیاد و مصرف مواد مخدر اشاره کرد.