ز داود توفیقی، کالا برگ الکترونیکی ،معاون عمرانی فرمانداری صومعه سرا،روغن، برنج، مرغ Archives - صفیر گیلان
برای استفاده از طرح کالا برگ الکترونیکی هیچ اجباری در کار نیست 20 تیر 1402
معاون عمرانی در جلسه هماهنگی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی گفت:

برای استفاده از طرح کالا برگ الکترونیکی هیچ اجباری در کار نیست

معاون عمرانی در جلسه هماهنگی طرح کالا بر الکترونیکی گفت: این طرح به‌صورت اختیاری است و هیچ اجباری در کار نیست و مردم می توانند به هر میزان از اعتبار یارانه خود از کالاهای یاد شده خریداری کنند، بقیه اعتبار آنها در قالب یارانه نقدی به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود.