سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان -سازمان جهاد کشاورزی - مرغ - تنظیم بازار Archives - صفیر گیلان
توزیع ۲۵۰ تنی مرغ در زمان حاضر نیاز بازار گیلان را مرتفع نمی کند. 05 آذر 1399

توزیع ۲۵۰ تنی مرغ در زمان حاضر نیاز بازار گیلان را مرتفع نمی کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با بیان این که در گذشته و در حالت عادی متوسط مصرف روزانه استان ۲۰۱ تن بود، اکنون در شرایطی هستیم که توزیع ۲۵۰ تنی در زمان حاضر نیز نیاز بازار را مرتفع نمی کند.