سازمان صمت گیلان،پرچم،مجتبی مهری،بیمه فرش بافان،فرش های صادراتی،قالی بافان، صنعت فرش،مجتبی مهری Archives - صفیر گیلان
به اهتزاز در آمدن پرچم صنعت فرش دستباف تنها صنعت بومی سازی کشور در سایه حمایت ازشرکتهای ابریشم و معاف مالیاتی 07 بهمن 1400
رییس اداره امور فرش سازمان صمت گیلان گفت:

به اهتزاز در آمدن پرچم صنعت فرش دستباف تنها صنعت بومی سازی کشور در سایه حمایت ازشرکتهای ابریشم و معاف مالیاتی

صفیر گیلانمهری با اشاره به هنر صنعت فرش دستباف تنها صنعت بومی سازی کشوراست گفت: اتفاقاتی که در شرکت ابریشم صومعه سرا در حال وقوع است و اتفاقاتی نظیر معاف از مالیات  می تواند  باعث شوند فرش به عنوان پرچم دوم کشور به اهتزاز در بیاید