سازمان صنعت، اتاق اصناف،معدن و تجارت،گرانفروشی، قیمت ،،بازار فومن،نظارت،تشدید نظارت بر بازار، مانور سراسری Archives - صفیر گیلان
برگزاری مانور سراسری بازرسی و تشدید نظارت بر بازار فومن اجرایی شد 21 اردیبهشت 1401
رئیس صنعت معدن و تجارت شهرستان فومن

برگزاری مانور سراسری بازرسی و تشدید نظارت بر بازار فومن اجرایی شد

صفیر گیلان،رئیس صمت فومن خبر داد؛مانور سه روزه نظارت و بازرسی بر بازار فومن همزمان با سراسر استان گیلان از ۲۰ اردیبهشت ماه از اجرایی می شود.