سازمان نظام مهندسی،شهرداری،اضافه بنا،تغییر کاربری،انبوه سازی، بلای توسعه شهری، نقشه‌ معماری،۱۲۰۰پروانه ساخت،رئیس نظام مهندسی شهرستان فومن،ساخت و ساز،مهندس وحید فرامینی Archives - صفیر گیلان
اضافه بنا و تغییر کاربری درانبوه سازی بلای توسعه شهری/صدور ۱۲۰۰پروانه ساخت با ارائه نقشه‌ معماری در فومن 04 اسفند 1400
رییس نظام مهندسی شهرستان فومن مطرح کرد:

اضافه بنا و تغییر کاربری درانبوه سازی بلای توسعه شهری/صدور ۱۲۰۰پروانه ساخت با ارائه نقشه‌ معماری در فومن

صفیر گیلان؛مهندس وحید فرامینی با اشاره به اینکه در برخی شهرها ساخت و ساز غیر قانونی از جمله  اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه /تغییر کاربری بنا افتی شده که انبوه سازان با آن درگیر هستند ولی فومن از جمله شهرستانی است که در زمینه ساخت و ساز شهری تخلفات کمتری نسبت به دیگر شهرهای گیلان دارد