ستاد مدیریت بیماری کرونا،روز معلم،بانک ها، چک برگشتی Archives - صفیر گیلان
بانک ها در خصوص چک برگشتی در مدت ۲۰ روز اقدامی نکنند 13 اردیبهشت 1400
فرماندار فومن در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا؛

بانک ها در خصوص چک برگشتی در مدت ۲۰ روز اقدامی نکنند

فرماندار فومن اظهار کرد؛همچنین در راستای پیگیری مطالبات اصناف و بر اساس تصمیمات ستاد ملی مدیریت کرونا خبر داد: بانک ها درخصوص پیگیری چگ های برگشتی از یکم تا بیستم اردیبهشت ماه اقدامی نخواهند کرد.