سد لاستیکی، شرکت آب منطقه ای گیلان،تولم شهر صومعه سرا، Archives - صفیر گیلان
پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی سد لاستیکی تولم شهر صومعه سرا 08 شهریور 1400
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان

پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی سد لاستیکی تولم شهر صومعه سرا

صفیر گیلان؛مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان در بازدید از کارگاه سد لاستیکی تولم شهر صومعه سرا گفت : پیشرفت فیزیکی این سد لاستیکی تا کنون ۶۰ درصد می باشد .