سردار بهروز جلائی ،عملیات والفجر،بسیج اساتید گیلان، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی استانداری گیلان ،نشان فتح، Archives - صفیر گیلان
بهروز جلائی دارنده «مدال فتح» از رهبر معظم انقلاب بر مسند معاونت سیاسی، امنیتی استانداری گیلان تکیه زد 24 اردیبهشت 1402
با صدور حکمی از سوی دکتر عباسی استاندار گیلان،

بهروز جلائی دارنده «مدال فتح» از رهبر معظم انقلاب بر مسند معاونت سیاسی، امنیتی استانداری گیلان تکیه زد

با صدور حکمی از سوی دکتر عباسی استاندار گیلان، بهروز(محمد) جلائی به‌عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری منصوب شد.