سردار دامغانی ،فرمانده سپاه قدس گیلان ،جشنواره مدرسه عشق،رسانه امید آفرینی ،کنش موثر،تحقق شعار سال Archives - صفیر گیلان
راهبر رسانه امید آفرینی و ایجاد انگیزه با کنش موثر در راستای تحقق شعار سال باشد 27 فروردین 1403
سردار دامغانی درنشست خبری آیین اختتامیه هفتمین جشنواره مردمی «مدرسه عشق»،

راهبر رسانه امید آفرینی و ایجاد انگیزه با کنش موثر در راستای تحقق شعار سال باشد

صفیرگیلان/فرمانده سپاه قدس گیلان از رسانه ها خواست تا با امید آفرینی و ایمان ایجاد انگیزه را بیشتر کنند زیرا این به منافع ملی گره خورده است و راهبرد رسانه با مطالبه گری،نقد منصفانه و بیان نکات مثبت و منفی باشد تا با اتحاد ایجاد امید که تحقق شعار سال را در پی دارد فراهم شود.