سردیس استاد احمد سمیعی،دکتر احمد رضی، پدر ویراستاری ایران،پروفسور مجید سمیعی، دانشگاه گیلان Archives - صفیر گیلان
رونمایی از سردیس استاد احمد سمیعی و پروفسور مجید سمیعی در دانشگاه گیلان 02 آذر 1400
با حضور پدر ویراستاری ایران انجام شد؛

رونمایی از سردیس استاد احمد سمیعی و پروفسور مجید سمیعی در دانشگاه گیلان

از سردیس استاد احمد سمیعی گیلانی و پروفسور مجید سمیعی که توسط دانش آموختگان دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان ساخته شده است، رونمایی شد.