سرهنگ امیر طالبی-ارسال پیامک- مالکین خودروها- ثبت جریمه-رئیس پلیس راهور گیلان-کرونا-جریمه Archives - صفیر گیلان
ارسال پیامک به مالکین خودروها به معنای ثبت جریمه نیست 12 اسفند 1399
سرهنگ طالبی رئیس پلیس راهور گیلان:

ارسال پیامک به مالکین خودروها به معنای ثبت جریمه نیست

رئیس پلیس راهور گیلان با اشاره به اینکه دریافت پیامک به معنای ثبت جریمه در زمان محدودیت تردد برای مالکان نیست، گفت: صحت جریمه باید از سامانه راهور ۱۲۰ استعلام شود.