سرهنگ جاور صفاری،زنده سوختن وحشتناک،پراید،رئیس پلیس‌ راه گیلان،زنده سوختن،وحشتناک کارگران، تصادف،راننده، کارگران Archives - صفیر گیلان
زنده سوختن وحشتناک کارگران گیلانی در تصادف/عدم رعایت حق تقدم توسط راننده پراید+ببینید 23 شهریور 1400
رئیس پلیس‌ راه گیلان؛

زنده سوختن وحشتناک کارگران گیلانی در تصادف/عدم رعایت حق تقدم توسط راننده پراید+ببینید

رئیس پلیس‌ راه گیلان با اشاره به عدم رعایت حق تقدم توسط راننده پراید گفت: طبق نظریه کارشناسی اولیه سواری پراید از راه فرعی و بدون رعایت حق تقدم وارد راه اصلی شد