سرهنگ علی احمدپور،مجرم،مواد مخدر،تهیه و توزیع مواد مخدر ،پلیس مبارزه با مواد مخدر Archives - صفیر گیلان
انهدام بیش از ۲۵ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان /دستگیری بیش از ۱۲ هزار نفر مجرم تهیه و توزیع کننده مواد مخدر 07 شهریور 1400
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی گیلان

انهدام بیش از ۲۵ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان /دستگیری بیش از ۱۲ هزار نفر مجرم تهیه و توزیع کننده مواد مخدر

صفیر گیلان،احمدپور از دستگیری بیش از ۱۲ هزار نفر مجرم در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر در ۵ ماهه نخست امسال در گیلان خبر داد و گفت:در مدت مذکور بیش از ۲۵ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح استان گیلان شناسایی و منهدم شد