سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان،دانشگاه علوم پزشکی گیلان،محمدتقی آشوبی،ماماها،جمعیت، قرارگاه جوانی جمعیت Archives - صفیر گیلان
نقش و جایگاه ماماها در جامعه وصف ناشدنی است/نگاه قرارگاه جوانی جمعیت به بحران جمعیتی گیلان ویژه تر باشد 19 اردیبهشت 1402
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

نقش و جایگاه ماماها در جامعه وصف ناشدنی است/نگاه قرارگاه جوانی جمعیت به بحران جمعیتی گیلان ویژه تر باشد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه کاهش زاد و ولد در استان نگران کننده است، گفت: مسئله سالمندی و کاهش جمعیت به یک بحران برای گیلان تبدیل شده است.