سرپرست شهرداری رشت،یوسف یزدانی،تسویه حساب، پیمانکاران شهرداری رشت ، Archives - صفیر گیلان
تسویه حساب بخش اعظمی از مطالبات پیمانکاران شهرداری رشت تا پایان سال انجام می شود 22 دی 1401
در جلسه سه جانبه پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری با سرپرست شهرداری و اعضای شورا مطرح شد:

تسویه حساب بخش اعظمی از مطالبات پیمانکاران شهرداری رشت تا پایان سال انجام می شود

جلسه ای با حضور تعدادی از پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری ، سرپرست شهرداری رشت و اعضای شورای اسلامی برگزار شد که در این جلسه چگونگی رفع ایرادات سامانه تهاتر و نحوه پرداخت معوقات پیمانکاران مطرح گردید.