سفر ریاست جمهوری به گیلان،اخبار گیلان، زباله‌سوز ، رودخانه‌،شهر رشت،سد معبر،رودخانه‌ها، شورانشینان رشت Archives - صفیر گیلان
احداث زباله‌سوز و احیای رودخانه‌ها ۲ درخواست شورانشینان رشت از رئیسی در سفر به گیلان/عدم دعوت اعضای شورای شهر رشت در سفر ریاست جمهوری به گیلان 07 بهمن 1400
در جلسه شورا عنوان شد

احداث زباله‌سوز و احیای رودخانه‌ها ۲ درخواست شورانشینان رشت از رئیسی در سفر به گیلان/عدم دعوت اعضای شورای شهر رشت در سفر ریاست جمهوری به گیلان

صفیر گیلان؛کارگرنیا با بیان اینکه حل مشکل پسماند سراوان رشت از مطالبات شهرستان رشت از هیئت دولت است گفت: حل معضل سراوان نیازمند نگاه ویژه دولت و تامین اعتبارات ویژه جهت راه اندازی و توسعه زباله سوز است.‌