سپاه فومن ،روز خبرنگار ،پیمان شانگهای،محسن جعفری،باور و اندیشه Archives - صفیر گیلان
دشمن ریشه باورها و اعتقادات را می زند/دیپلماسی فعال دولت از اوراسیا تا شانگهای 30 مرداد 1402
فرمانده سپاه فومن در جمع خبرنگاران ؛

دشمن ریشه باورها و اعتقادات را می زند/دیپلماسی فعال دولت از اوراسیا تا شانگهای

صفیر گیلان؛جعفری به نگاه دشمن در کشور که از تغییر رفتار تا وادادگی جوانان ،تغییر باورها است اشاره و افزود؛در گام دوم دشمن دنبال تغییر رفتار جامعه و در فراینده سوم تغییر ارزش ها نگاه دشمن است.