سیاوش افضلی،هیأت مدیره شرکت دخانیات ایران ،مجتمع گیلان،کارگران،سید کاظم دلخوش،بیمارستان  توتون کاران Archives - صفیر گیلان
بازدید مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت دخانیات ایران از مجتمع گیلان 23 تیر 1400
گزارش تصویری :

بازدید مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت دخانیات ایران از مجتمع گیلان

صفیر گیلان،مدیرعامل شرکت دخانیات ایران به همراه معاون تولید و جمعی از مدیران ستادی شرکت به شهرستان رشت سفر کرده بودند، از بخش های مختلف در مجتمع دخانیات گیلان از جمله خط تولید و انبار ناصریه بازدید کردند.