سید حسین ضیابری،رسانه ،مسئولان ، مسئولان گیلان بماند، که نیامدین،آرامستان Archives - صفیر گیلان
مسئولان گیلان بماند، که نیامدین!!!! 14 اسفند 1402
به قلم زلیخا صفری ؛

مسئولان گیلان بماند، که نیامدین!!!!

صفیر گیلان؛شریف و صبور عرصه رسانه  که هرگز قلمش را نفروخته و خود مالک قلمش بود بر اثر ایست قلبی از دنیا رفت و امروز با حضور تعدادی از اهالی رسانه و خبرنگاران و مجموعه کادر اداره فرهنگ و ارشاد گیلان به دیار باقی شتافت و در قطعه هنرمندان آرامستان تازه آباد  رشت به خواب خاک رفت