سید کاظم دلخوش اباتری،کرونا،مشارکت، انتخابات،معادلات دیپلماتیک،نماینده مردم صومعه سرا، Archives - صفیر گیلان
اثر گذاری مشارکت گسترده در انتخابات در معادلات دیپلماتیک جهان با ما 15 اردیبهشت 1400
دلخوش:

اثر گذاری مشارکت گسترده در انتخابات در معادلات دیپلماتیک جهان با ما

صفیر گیلان؛سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید براینکه مشارکت گسترده در انتخابات مسئله ای حائز اهمیت است، گفت: نباید به دلیل مشکلات صحنه انتخابات را ترک کنیم.