سیستان و بلوچستان، شرکت گاز گیلان،ماسوله،گاز،مدیر عامل شرکت گاز گیلان، عیسی جمال نیکویی، Archives - صفیر گیلان
گازرسانی به سیستان و بلوچستان؛ از اجرا  تا پیشرفت ۹۲ درصدی با شرکت گاز گیلان/ماسوله تنها شهر فاقد گاز در گیلان 30 مرداد 1401
مدیر عامل شرکت گاز گیلان در جمع خبرنگاران،

گازرسانی به سیستان و بلوچستان؛ از اجرا تا پیشرفت ۹۲ درصدی با شرکت گاز گیلان/ماسوله تنها شهر فاقد گاز در گیلان

صفیر گیلان؛مدیر عامل شرکت گاز گیلان؛ از پیشرفت ۹۲ درصدی پروژه گاز رسانی در سیستان خبر داد و گفت: برای تحقق این مهم بالغ بر ۱۰۵ کیلومتر خط تغذیه و ۵۲۰ کیلومتر شبکه گاز در منطقه سیستان کار شده است.