شاهین علیزاده، آتش نشانی فومن،پسماند،دستگاه های اجرایی،مدیریت پسماند، Archives - صفیر گیلان
دستگاه های اجرایی ناکام در مدیریت پسماند پاسخگو باشند/تخلیه سریع پسماند انباشت شده در آتش نشانی فومن 01 خرداد 1401
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار شهرستان فومن،

دستگاه های اجرایی ناکام در مدیریت پسماند پاسخگو باشند/تخلیه سریع پسماند انباشت شده در آتش نشانی فومن

علیزاده اظهار کرد: ادارات متولی و دستگاه های اجرایی مکلف به ارائه راهکار جهت مدیریت پسماند هستند و در صورت ناکامی در مدیریت این امر باید پاسخگو باشند.