"شراره کاوسی"،بانوی گیلانی،مدیر بومی،گیلان Archives - صفیر گیلان
“شراره کاوسی” بانوی گیلانی که گام خدمت را درسازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان آغاز کرد 22 آذر 1400
مدیر بومی نه؛ مدیریت بومی!

“شراره کاوسی” بانوی گیلانی که گام خدمت را درسازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان آغاز کرد

صفیر گیلان؛شراره کاوسی با حکم رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان سرپرست مدیریت و برنامه ریزی گیلان منصوب شد.