شرکت گاز استان گیلان، گاز گیلان،حسین اکبر،مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان، Archives - صفیر گیلان
بیش از ۳ هزار نفر ساعت آموزش در گاز گیلان برگزار شد 10 خرداد 1400
مديرعامل شركت گاز استان گيلان خبر داد

بیش از ۳ هزار نفر ساعت آموزش در گاز گیلان برگزار شد

با هدف بهبود سطح بهره وری در سازمان و به تبع آن افزایش سطح رضایتمندی مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی در استان، در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰، بیش از ۳ هزار نفر ساعت آموزش حین خدمت در گاز گیلان برگزار شده است.