شهردار،کره،انتخاب شهردار،اختلافات سر انتخاب شهردار،شورای شهر شفت،علنی و الکی،شهر شفت، پارلمان شهری Archives - صفیر گیلان
انتخاب شهردار توسط شورای شهر شفت دارد علنی و الکی می شود 27 آبان 1400
شورای شهرشفت؛ سفره‌ ....یا پارلمان شهری!!!

انتخاب شهردار توسط شورای شهر شفت دارد علنی و الکی می شود

اختصاصی/صفیر گیلان؛برخی از بیرون شورا برای انتخاب شهردار به شورائیان شفت دستور می‌دهند و اگر بخواهد این گونه پیش برود، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.