شهرداری آستانه اشرفیه -اداره کل تامین اجتماعی گیلان-مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان Archives - صفیر گیلان
ارتباط نزدیک با کارفرمایان بعنوان یکی از شرکای اجتماعی سازمان سرلوحه خط مشی تعاملاتی ماست 08 بهمن 1399

ارتباط نزدیک با کارفرمایان بعنوان یکی از شرکای اجتماعی سازمان سرلوحه خط مشی تعاملاتی ماست

طی نشست مشترکی با حضور مدیرکل و معاون منابع بیمه ای تامین اجتماعی گیلان و شهردار آستانه اشرفیه ، وضعیت مطالبات سازمانی از شهرداری و پیمانکاران آن مورد بررسی قرار گرفت .